Jag doktorerade i oktober 2005 vid Uppsala universitet i området folkhälsa/socialmedicin. Ämnet var stresshantering och hälsopromotion på en frisk (arbetande) population samt en population med långvarig smärta. Du kan ladda ned och läsa min avhandling genom att klicka här.

Jag har en docentur i folkhälsovetenskap från Karolinska Institutet och har varit anknuten forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Idag är jag anknuten forskare vid Mayo Clinic och forskningen bedrivs vid Stiftelsen Stressmottagningen. Min forskningsprofil stäcker sig från avancerad biologi/fysiologi till psykologi, mätmetodik och integrativ medicin (praktisk och teoretisk). Idag har jag huvudsakligen följande fokusområden i min forskargärning:

 • Webbaserad intervention (stresshantering, hälsopromotion och systematiskt arbetsmiljöarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå).
 • Webbaserad datainsamling/(arbetsmiljö) kartlägning, utveckling av enkäter och psykometrisk analys.
 • Stress och hörselproblem.
 • Biologiska och psykologiska markörer på stress och hälsa/ohälsa.
 • Självskattad hälsa och sömnkvalitet; två mått som visat sig vara viktiga för att predicera den framtida hälsan, välbefinnandet, morbiditet och mortalitet.
 • Humor i relation till stress och hälsa/ohälsa.
 • Stress och smärta.

I grunden är jag komplementär- och alternativmedicinare med utbildningar i akupunktur, massage och hypnos samt legitimerad sjuksköterska. En del av min forskning har också varit inriktad på att bedöma effekten av komplementära metoder som massage och mental avslappning på långvarig muskelvärk. I min doktorandstudie utvecklade jag också en webbaserad självhjälpsmetod för stresshantering som sedermera i en randomiserad kontrollerad studie visade sig ge i alla fall kortvariga positiva effekter på indikatorer för såväl psykologisk som biologisk hälsa och välbefinnande samt stresshanteringsförmåga.

Publikationslista

 • Villaume, K., Tafvelin, S. & Hasson, D., (2018). Health-relevant personality traits in relation to adherence to a web-based occupational health promotion and stress management intervention. International Journal of Workplace Health Management, 2018. 11(3): p. 143-158.
 • Villaume, K. and Hasson, D. (2017). Employee health-relevant personality traits are associated with the psychosocial work environment and leadership. International Journal of Occupational and Environmental Health, 2017. 23(1): p. 25-39.
 • Lundmark, R., Hasson, H., von Thiele Schwarz, U., Hasson, D., & Tafvelin, S. (2017). Leading for change: line managers’ influence on the outcomes of an occupational health intervention. Work & Stress, 31(3), 276-296.
 • Villaume, K., & Hasson, D. (2017). Health-relevant personality is associated with sensitivity to sound (hyperacusis). Scand J Psychol, 58(2), 158-169.
 • Hasson, H., von Thiele Schwarz, U, Villaume, K and Hasson, D (2014). eHealth Interventions for Organizations: Potential Benefits and Implementation Challenges Psychological and Behavioural Aspects of Risk : Creating Healthy Workplaces : Stress Reduction, Improved Well-being, and Organizational Effectiveness. C. Biron, R. J. Burk and C. L. Cooper, Ashgate Publishing Ltd: 299 – 320.
 • Hasson, D. and Villaume, K. (2013). An Automated and Systematic Web-Based Intervention for Stress Management and Organizational Health Promotion. Salutogenic organizations and change the concepts behind organizational health intervention research. G. F. Bauer and G. J. Jenny. Dordrecht ; New York, Springer,: 217 – 237.
 • Canlon B, Theorell T and Hasson D (2013). Associations between stress and hearing problems in humans. Hearing Research 295(0): 9-15.
 • Hasson D., T. Theorell, J. Bergquist and B. Canlon (2013). Acute Stress Induces Hyperacusis in Women with High Levels of Emotional Exhaustion. PloS one 8(1): e52945.
 • Johansson G, Sandahl C, Hasson D (2013) Role stress among first-line nurse managers and registered nurses – a comparative study. Journal of Nursing Management: Vol 21 (3), April 449-458.
 • Hebert, S., B. Canlon, Hasson D, L. L. Magnusson Hanson, H. Westerlund and T. Theorell (2012). Tinnitus severity is reduced with reduction of depressive mood--a prospective population study in Sweden. PloS one 7(5): e37733.
 • Wallen, M. B., Hasson D, Theorell T and Canlon B (2012). The correlation between the hyperacusis questionnaire and uncomfortable loudness levels is dependent on emotional exhaustion. International Journal of Audiology 51(10): 722-729.
 • Hasson D (2012) Effektiv stresshantering: På en timme. Stockholm: Forum.
 • Hébert S, Canlon B, Hasson D (2012) Emotional Exhaustion as a Predictor of Tinnitus. Psychotherapy & Psychosomatics, Vol 81, 324-326.
 • Gyberg V, Hasson D, Tuomilehto J, Ryden L (2012) Measuring risk online-Feasibility of using FINDRISC in an online workplace survey. Prim Care Diabetes, Vol 6 (2): July 103-107.
 • Wallen MB, Hasson D, Theorell T, Canlon B, Osika W (2012) Possibilities and limitations of the polar RS800 in measuring heart rate variability at rest. European Journal of Applied Physiology, Vol 112 (3), 1153-1165.
 • Hasson D , Theorell T, Wallen MB, Leineweber C, Canlon B (2011) Stress and prevalence of hearing problems in the Swedish working population. BMC Public Health 11: 130.
 • Sinadinovic K, Berman AH, Hasson D , Wennberg P (2010) Internet-based assessment and self-monitoring of problematic alcohol and drug use. Addict Behav 35: 464-470.
 • Hasson H, Brown C, Hasson D (2010) Factors associated with high use of a workplace web-based stress management program in a randomized controlled intervention study. Health education research 25: 596-607.
 • Hasson D , Theorell T, Westerlund H, Canlon B (2010) Prevalence and characteristics of hearing problems in a working and non-working Swedish population. Journal of Epidemiology and Community Health 64: 453-460.
 • Hasson D , Lindfors P, Gustavsson P (2010) Trends in self-rated health among nurses: a 4-year longitudinal study on the transition from nursing education to working life. J Prof Nurs 26: 54-60.
 • Hasson D , Gustavsson P (2010) Declining sleep quality among nurses: a population-based four-year longitudinal study on the transition from nursing education to working life. PloS one 5: e14265.
 • Hasson D , Von Thiele Schwarz U, Lindfors P (2009) Self-rated health and allostatic load in women working in two occupational sectors. J Health Psychol 14: 568-577.
 • Hasson D , Theorell T, Liljeholm-Johansson Y, Canlon B (2009) Psychosocial and physiological correlates of self-reported hearing problems in male and female musicians in symphony orchestras. Int J Psychophysiol 74: 93-100.
 • Grape C, Wikstrom BM, Ekman R, Hasson D , Theorell T (2009) Comparison between Choir Singing and Group Discussion in Irritable Bowel Syndrome Patients over One Year: Saliva Testosterone Increases in New Choir Singers. Psychother Psychosom 79: 196-198.
 • Schell E, Theorell T, Hasson D , Arnetz B, Saraste H (2008) Stress biomarkers' associations to pain in the neck, shoulder and back in healthy media workers: 12-month prospective follow-up. European Spine Journal 17: 393-405.
 • Schell E, Theorell T, Hasson D , Arnetz B, Saraste H (2008) Impact of a web-based stress management and health promotion program on neck-shoulder-back pain in knowledge workers? 12 month prospective controlled follow-up. Journal of Occupational and Environmental Medicine 50: 667-676.
 • Hasson D , Gustavsson P, Sandahl C (2008) Webb-QPS –utveckling och prövning av en webbaserad metod för mätning av psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Stockholm: Karolinska Institutet.
 • Hasson D , Gustavsson P (2008) Personality and mental health correlates of sense of humor in nursing students: a population-based investigation. In progress.
 • Hasson D (2008) Stressa rätt! : öka din energi, hälsa och effektivitet. Stockholm: Viva. 327 s. p.
 • Hasson D , Omne-Pontén M, Gustavsson P (2007) EXIT 2006 -en landsomfattande populationsbaserad studentspegling av sjuksköterskeutbildningen. Stockholm: Karolinska Institutet.
 • Hasson D , Arnetz BB, Theorell T, Anderberg UM (2006) Predictors of self-rated health: a 12-month prospective study of IT and media workers. Population Health Metrics 4: 8.
 • Hasson D , Anderberg UM (2006) Pain Occurrence and Frequency in Patients with Stress-Related Disorders. Submitted.
 • Hasson D , Arnetz BB (2005) Validation and findings comparing VAS vs. Likert scales for psychosocial measurements. The International Electronic Journal of Health Education (wwwiejheorg) 8: 178-192.
 • Hasson D , Anderberg UM, Theorell T, Arnetz BB (2005) Psychophysiological effects of a web-based stress management system: a prospective, randomized controlled intervention study of IT and media workers [ISRCTN54254861]. BMC Public Health 5: 78.
 • Hasson D , Arnetz B, Jelveus L, Edelstam B (2004) A randomized clinical trial of the treatment effects of massage compared to relaxation tape recordings on diffuse long-term pain. Psychotherapy and Psychosomatics 73: 17-24.